INSCRIERI PENTRU PROGRAM DE STUDII POSTUNIVERSITARE – Competente digitale

Digitalizarea – necesar a fi însușită de toți angajații din   instituțiile de stat și private.

Vă solicitam  sprijinul si va rugăm să transmiteți angajaților din instituția pe care o conduceți,  informațiile referitoare la înscrierea pentru cursul postuniversitar  de formare dezvoltare profesională a adulților „Competențe digitale”.

Cursul durează 45 de zile și are 25 de puncte credit transferabile (ECTS). 

CALENDARUL

Înscrieri: 20 NOIEMBRIE  2022 – 15  DECEMBRIE  2022

Durata cursului 45 de zile în intervalul:

16 decembrie 2022   –  23 decembrie 2022 ( ORE DE CURS/APLICAȚII)

23 decembrie 2022 – 8 ianuarie 2023  (VACANȚA DE SĂRBĂTORI)

9 ianuarie 2023 – 28 februarie 2023 (APLICAȚII/CURS)

Modalitatea de desfășurare: MS Teams  (on line)

Finalizare curs: lucrarea de absolvire susținută pe data de 11 MARTIE 2023

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică din Universitatea Politehnica din București, furnizor de formare profesională a adulților autorizat din anul 2020, invită colectivul dumneavoastră de cadre didactice și nedidactice,  să se înscrie  la programul Program postuniversitar  de educație permanentă de perfecționare profesională a adulților „COMPETENTE DIGITALE”.

Programul  postuniversitar  de educație permanentă de  perfecționare profesională a adulților  „COMPETENȚE DIGITALE”  are ca obiectiv acumularea de cunoștințe si formarea de abilitați în domeniul digital. Tehnica digitală a oferit numeroase soluții,  susținând și încurajând constant perfecționarea tuturor angajaților din instituțiile publice. Realizarea a numeroase softuri, platforme e-learning și spatii virtuale,  vizează direct instruirea și formarea angajaților. Oportunitățile educaționale  oferite de tehnica digitală în procesul de învățare și  exersare a tehnicilor digitale necesare tuturor angajaților/utilizatorilor, au fost create atât pentru a satisface nevoile și  pentru a facilita dobândirea competențelor solicitate nouă,  de societatea actuală şi cea viitoare. Viitorul este al competențelor digitale care solicită angajatului modern să își însușească arta de a  folosi tehnica modernă – digitalizarea.  Va mulțumim frumos pentru sprijin.

Planul de învățământ:

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII:

  • Cerere de înscrie (model aici)
  • Supliment diploma – cf.cu originalul
  • Carte de identitate –xerox
  • Certificat naștere –xerox
  • Diploma licență – cf.cu originalul  
  • Declaratie de consimțământ  (model aici)
  • Contract persoane fizice (model aici) sau persoane juridice (model aici)

Responsabil curs

Gabriela Georgeta Udrea 0745892384